Bạn có một
Chiến lược giao dịch hiệu quả?

Được sao chép, được trả tiền

Chia sẻ chiến lược giao dịch của bạn và hưởng lợi từ thu nhập bổ sung bên cạnh tiền hoa hồng với Sao chép giao dịch!

Cách thức hoạt động

Chỉ mất vài phút để trở thành một phần của gia đình BDSwiss

Đăng ký trở thành
Nhà tiếp thị liên kết

Đăng ký làm Đối tác và
bắt đầu giới thiệu
khách hàng đến BDSwiss

Bắt đầu đưa ra
chiến lược của bạn

Mở tài khoản giao dịch
và kích hoạt Sao chép
giao dịch trong Cài đặt.

Kiếm thêm thu nhập ngoài
tiền hoa hồng

Khi khách hàng bắt đầu sao
chép bạn, bạn có thể kiếm
được thêm Phí hiệu suất
bên cạnh tiền hoa hồng.

Chiến lược của bạn, Nền tảng của chúng tôi

Cung cấp cho các khách hàng nhiều hơn với Sao chép giao dịch! Mang đến cho những người bạn giới thiệu cơ hội để tự động sao chép hoạt động giao dịch của bạn và nhân rộng hiệu suất!

Tối đa hóa tương tác của khách hàng
Tăng mức độ tương tác bằng cách cung cấp cho khách hàng Chiến lược giao dịch họ có thể chọn để tự động sao chép.
Minh bạch và linh hoạt cho khách hàng
Khách hàng có thể xem hiệu suất của bạn và quyết định xem họ muốn bắt đầu hay ngừng sao chép bạn.
Tăng thu nhập cho đối tác của bạn
Với Sao chép giao dịch, thu nhập tiềm năng của đối tác của bạn có thể nhân lên nhờ hoa hồng của bạn và chia sẻ doanh thu trực tiếp trên tất cả các khoản lợi nhuận!
Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
Giao dịch trực tiếp trên Tài khoản MT4 Live và để tài khoản của khách hàng tự động sao chép các giao dịch của bạn.

Bạn chưa phải là đối tác?
Tham gia một cộng đồng với vô vàn cơ hội

17,500+

Đối tác đã đăng ký

180+

Quốc gia được hỗ trợ

€7,000,000+

Tiền thanh toán cho đối tác hàng tháng

37%

Tỷ lệ chuyển đổi trung bình

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để trở thành Chuyên gia giao dịch?

Đăng ký làm đối tác Tiếp thị liên kết hoặc IB của BDSwiss và kích hoạt tính năng Sao chép giao dịch. Khi bạn giao dịch lần đầu, khách hàng của bạn sẽ có thể xem chiến lược của bạn trên Bảng điều khiển của họ và lựa chọn xem có muốn bắt đầu sao chép bạn hay không.

Làm thế nào để nhận được hoa hồng?

BDSwiss cung cấp các kế hoạch thanh toán hàng tháng khác nhau cho các đối tác. Còn Sao chép giao dịch sẽ mang lại cho bạn cơ hội kiếm thêm tiền hoa hồng, bằng cách tính Phí hiệu suất trên lợi nhuận của khách hàng.

Bao lâu thì các Chuyên gia giao dịch được thanh toán?

Chuyên gia giao dịch sẽ nhận được các khoản phí hiệu suất thích hợp và hoa hồng chính khi giới thiệu khách hàng đến với BDSwiss mỗi tháng một lần.

Khi nào những người sao chép tôi sẽ bị tính phí hoa hồng?

Phí hiệu suất được tính vào đầu tháng cho các giao dịch có lãi của tháng trước