Đối tác
Thông lệ tốt nhất

Với tư cách là Đối tác của BDSwiss, dưới đây là một số nguyên tắc mà bạn nên tuân theo để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định:

Không được dùng

Logo của cơ quan quản lý

Những lời hứa sai lệch & Đảm bảo lợi nhuận

Tỷ lệ đòn bẩy trên CTA & Thông tin gây hiểu lầm

Tư vấn đầu tư trực tiếp

(chẳng hạn như việc gửi riêng các tín hiệu với các hướng dẫn giao dịch cụ thể)

Cung cấp thông tin chính xác

Luôn sử dụng Cảnh báo rủi ro & Tuyên bố từ chối trách nhiệm chính xác *

Tiếp thị liên kết của BDSwiss KHÔNG THỂ cung cấp chương trình Tiền thưởng hoặc Hoàn tiền

Phải nêu rõ số tiền nạp tài khoản tối thiểu của BDSwiss

Khi chia sẻ hiệu suất quá khứ, hãy luôn hiển thị lời lỗ chính xác và sử dụng tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ

Luôn cân bằng khả năng sinh lời với Cảnh báo rủi ro

Luôn khuyến khích những người theo dõi bạn trên mạng xã hội học hỏi thêm!

*Cứ 5 bài viết sẽ có một bài Cảnh báo Rủi ro!

Không bao giờ tư vấn cho khách hàng về những gì cần hoàn thành trong quá trình đăng ký

Khách hàng nên lựa chọn thực thể khi quảng cáo trang nhóm
Khách hàng nên hoàn thành bài kiểm tra sự phù hợp trước khi bắt đầu giao dịch

*Cảnh báo rủi ro
Cho các khách hàng ngoài EU (FSC)

Websites

“Giao dịch Forex / CFD và các sản phẩm phái sinh khác mang tính chất đầu cơ và có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể bị mất hết vốn đầu tư của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và bạn cần chắc chắn rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Hãy tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết, và chỉ nên đầu tư với số tiền bạn có thể chấp nhận mất.”

CTAs

“Vốn của bạn có thể gặp rủi ro”

LOREM IPSUM
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro
Mạng xã hội /Nhóm & Quảng cáo

“Giao dịch tiềm ẩn rủi ro cao, và bạn có thể bị mất hết vốn đầu tư của mình”

Đối với các nhà cung cấp tín hiệu

Cần có tuyên bố từ chối trách nhiệm rõ ràng trên website hoặc kênh của bạn để thông báo cho khách hàng rằng:

“Tín hiệu không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận hay lãi nào và chính khách hàng phải chịu rủi ro khi sử dụng tín hiệu. Thông tin được cung cấp không nhằm mục đích, và sẽ không được hiểu hoặc được xem là lời khuyên tài chính.”

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo toàn bộ tài liệu Hướng dẫn marketing.